کلیدواژه‌ها = مرچندایزینگ
بازاریابی درون(داخل) فروشگاهی: چارچوب، ابزارها و کاربردها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

10.30495/enkn.2023.22573

میلاد بخشی؛ عباس اسدی؛ کامبیز حیدرزاده