موضوعات = کارآفرینی
اولویت بندی مولفه های کارآفرینی سازمانی در صنعت حفاری به روشANP

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

10.30495/enkn.2023.22172

سیروس طهماسبی زاده؛ افسانه زمانی مقدم؛ منیژه حقیقی نسب