آسیب شناسی چارچوب افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401

هادی حدادی؛ سیدمحمدرضا مشهورالحسینی؛ صدیقه محمدی


بررسی مهمترین عامل در تاب آوری سازمانی شبکه بانکداری در شرایط تحریم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401

فرزاد شاه کرمی؛ رضا رستم زاده؛ جعفر صادق فیضی؛ محمد ژاسبان؛ نیما آذرمیر


ارتباط استراتژی کسب و کار با قابلیتهای دانشی و فعالیتهای بازاریابی اقتصادی بانکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401

علی اصغر پورتیمور؛ سهیلا زرین جوی الوار؛ الهه ناصری


A Comparative Effect of Digital Marketing and Traditional Marketing On Iranian Insurance Industry (Case Study: Saman Insurance)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

مهران حیدری منش؛ الهام نجفی وایقان