ارائه مدلی در نقش حافظه تراکنشی، یادگیری و توسعه منابع انسانی برکارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

هدف این مقاله ارائه مدلی مفهومی از نقش حافظه تراکنشی، یادگیری و توسعه منابع انسانی برکارآفرینی است. این نوشتار مقاله‌‌ای است مفهومی، و از یکی از چهار نوع مقاله مفهومی به نام ارائه مدل استفاده کرده است. سبک کلی ارائه مدل استدلال استنتاجی است (یاکولا، 2020) که در مقاله نیز از آن استفاده گریده است. یافته این مقاله مدلی مفهومی است از رابطه بین حافظه تراکنشی، یادگیری و توسعه منابع انسانی و کارآفرینی. این نوشتار پیشنهاد می‌نماید که بر طبق تعریف کارآفرینی، دانش و به تبع آن آموزش و یادگیری نقشی اساسی در کارآفرینی ایفا می‌نمایند. در همین راستا حافظه تراکنشی به عنوان یک نظریه که فهم ساختار و فرایند اشتراک دانش و اندازه‌گیری آن‌ها را ممکن می‌سازد، می‌تواند در بحث یادگیری فوق‌الذکر تاثیر بسزایی داشته باشد. در نهایت توسعه منابع انسانی به عنوان یک زمینه وسیع علمی می‌تواند رویکرد صحیح به توسعه منابع انسانی (افراد) به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای کارآفرینی را ممکن نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a model on the role of Transactive Memory Systems, Learning, and Human Resource Development in Entrepreneurship

نویسنده [English]

  • Mohsen Nezhad Mohammad Nameghi
Researcher
چکیده [English]

The purpose of this article is to propose a conceptual model about the role of Transactive Memory Systems (TMS), Learning, and Human Resource Development (HRD) in Entrepreneurship. This paper is a conceptual article and used one of the four kinds of conceptual papers with the name of "Model". The overall style of the "Model" type of conceptual paper is deductive reasoning (Jaakkola, 2020), and this paper is used this approach. The finding of this paper is a conceptual model about the relationship between TMS, Learning, and HRD with Entrepreneurship. This paper proposes that based on the definition of entrepreneurship, knowledge and as a consequence educating and learning have fundamental roles in entrepreneurship. In this regard, TMS as a theory that enables the understanding of the structure and the process of knowledge sharing and their measurement can have a significant role in the above learning matter. Finally, HRD as a wide field of study can enable the correct approach toward the development of human resources (individuals) as one of the main components of entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Development (HRD)
  • Transactive Memory Systems (TMS)
  • Learning
  • Entrepreneurship
  • Knowledge Sharing