بررسی عوامل موثر بر نرخ بازده اقتصادی طرح احداث کارخانه تولید پودر شیرخشک با استفاده از نرم‌افزار Comfar

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش برای شرکت تولیدی لبنی در حال تولید، مطالعه و تدوین شده است که برای تکمیل شدن چرخه فرآیند تولیدی و ارتقاء سبد محصولاتش و رسیدن به نقطه مطلوب تولیدی و اقتصادی، نیاز به احداث کارخانه شیر خشک دارد. ظرفیت طرح، تولید انواع پودرهای لبنی شامل پودر شیرخشک و پودر آب پنیر به میزان 4200 تن در سال است. جهت احداث کارخانه شیرخشک، نیاز به انجام مطالعات در حوزه مواداولیه، دانش فنی محصولات تولیدی، مطالعات بازار، مطالعات فنی و بررسی هزینه های طرح است و برای تحلیل اقتصادی طرح، نیاز به استخراج و محاسبه دقیق هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت و متغیر، هزینه های تولید، فروش و جریانات نقدینگی و نهایتاً بررسی شاخص های مالی، جهت بررسی مطلوبیت اقتصادی طرح است. در این مقاله، روش مطالعات اقتصادی با استفاده از نرم افزار Comfar انجام شده است و هدف این مقاله بررسی نتیجه تحلیل های اقتصادی حالت پیش بینی شده و عوامل تأثیر گذار بر میزان بازده است و بر اساس اطلاعات ارائه شده در این مقاله، میزان تاثیر گذاری تغییرات ناشی از عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک در هزینه ثابت سرمایه گذاری، تغییر میزان فروش محصول تولیدی و مواد اولیه، تغییر قیمت مواداولیه و محصول تولیدی و تورم تاثیر بسزایی در نرخ بازده طرح دارد و سرمایه گذاران باید این عوامل را در تمامی طول فرآیند تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند تا با در نظرگرفتن نتایج مطالعات اقتصادی و عوامل موثر بر نرخ بازده، نسبت به اتخاذ تصمیم مطلوب جهت سرمایه گذاری اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Economic Return Rate of the Construction Plan of Dry Milk Powder Production Plant using Comfar Software

نویسندگان [English]

  • ALI HABIBI
  • Ali Shahabi
Department of Industrial Engineering, Yadgar Imam Khomeini Unit, Shahr Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research has been studied and developed for a dairy company which is under production that needs to build a new dairy powder factory to complete its production process cycle, product portfolio upgrade and to reach the desired point of production and cost. The designed capacity to produce dairy powders, including industrial milk powder and whey powder are 4200 tons per year. In order to build a dairy powder factory, it is necessary to do market studies, technical knowledge of the product, technical studies and study of project cost. For economic analysis of the plan, it is necessary to do precise calculation on fixed and variable investment costs, production costs, sales and cash flows, and finally to extract the financial indexes. In this research, the method of economic studies was based on Comfar software analysis, therefor the main target of this article is to investigate the results of economic analysis to predict the factors which are affecting the efficiency of the project. Based on the information provided in this article, the changes of systematic and non-systematic factors like the cost of project investment, changing in sales and prices of produced products and the cost of material, and inflection rate has significant impact on the rate of investment return. So the investor should be informed and consider economical indexes and parameters which are affecting investment plan in order to make the right decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Construction Plan of Dry Milk Powder"
  • "Economic analysis"
  • "Comfar software"
  • "Internal rate of return"