تأثیر جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد مالی و نوآوری اجتماعی با میانجیگری عملکرد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت فناوری و کارآفرینی،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران/تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

کارآفرینی اجتماعی مبحث جدیدی در عرصه کارآفرینی است که اگر در بنیان جامعه‌ای نهادینه شود می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل کند. کارآفرینی اجتماعی ساختاری چندبعدی است که در مطالعات گذشته درباره ابعاد مختلف آن بحث‌وبررسی صورت‌گرفته است اما تابه‌حال در بررسی‌های موردی، تأثیر جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی بر سه بعد اساسی عملکرد مالی، عملکرد اجتماعی و نوآوری اجتماعی که هر یک به سهم خود نقش قابل‌توجهی در حوزه کارآفرینی اجتماعی ایفا می‌کنند با یکدیگر، مورد واکاوی قرار نگرفته‌است. هدف از این پژوهش بررسی سه بعد ذکرشده و نحوه ارتباطات میان آن‌ها در حیطه کارآفرینی اجتماعی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظر رویکرد، جزء پژوهش‌های کمی از نوع توصیفی - پیمایشی به شمار می‌آید و برای جمع‌آوری داده‌های آن جامعه آماری متشکل از 186 نفر از کارآفرینان اجتماعی شهر تهران، در نظر گرفته شده‌است. با استفاده از تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده تبیین گردید که نوآوری اجتماعی که خود متشکل از دو بخش نوآوری در محصول و نوآوری در خدمات است، منجر به ایجاد ارزش‌های اجتماعی می‌شود. علاوه بر این مشخص شد که اگرچه جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی به طور مستقیم رابطه‌ای منفی با عملکرد مالی دارد اما این رابطه به طور کامل توسط ارتباط واسطه‌ای جهت‌گیری اجتماعی بر عملکرد مالی از طریق عملکرد اجتماعی خنثی می‌شود، بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی مستقیماً به عملکرد مالی بالاتر منجر نمی‌شود، اما تأثیر آن بر عملکرد اجتماعی منجر به عملکرد مالی بالاتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social entrepreneurship orientation on financial performance and social innovation mediated by social performance

نویسندگان [English]

  • Mohsen Motiei 1
  • Alireza Shirin 2
  • vajihe saraj 3
  • fatemeh Montazeri Sanij 4
1 Technology Management and Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Master of Entrepreneurship Student, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Iran / Tehran
3 Graduate of Entrepreneurship, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Iran
4 Graduate of Electronic Commerce Information Technology Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran
چکیده [English]

Social entrepreneurship is a new topic in the field of entrepreneurship that can solve many social problems if it is institutionalized in the foundation of society. Social entrepreneurship is a multidimensional structure that has been discussed in previous studies, but so far in case studies, the effect of social entrepreneurship orientation on the three basic dimensions of financial performance, social performance and social innovation, each of which plays a significant role in the field of social entrepreneurship, has not been studied together. The purpose of this study is to investigate the three dimensions mentioned and the relationship between them in the field of social entrepreneurship. The present study is a quantitative descriptive-survey research in terms of practical purpose and approach and in order to collect data, a statistical population consisting of 186 graduate students in the field of entrepreneurship in Tehran has been considered. . Using the analysis of the collected data, it was explained that social innovation, which itself consists of two parts: product innovation and service innovation, leads to the creation of social values. In addition, it was found that although social entrepreneurship orientation has a direct negative relationship with financial performance, but this relationship is completely neutralized by the mediating relationship of social orientation to financial performance through social performance, so it can be concluded that social entrepreneurship orientation directly it doesn’t lead to higher financial performance, but its impact on social performance leads to higher financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social entrepreneurship
  • financial performance
  • social performance