مروری برتاثیر محتوای‌ تبلیغات در شبکه های مجازی‌ بر قصد خرید مشتریان در کسب و کارهای خانگی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجو گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توسعه‌ و مدیریت‌ برند برای‌ بسیاری‌ از سازمانها جزء اولویت‌ اصلی‌ به‌ شمار می‌رود، زیرا برند یکی‌ از با ارزشترین‌ دارایی‌ برای‌ سازمانها محسوب می‌شود. برای‌ دستیابی‌ به‌ مزیت‌ رقابتی‌، فعالیت‌های‌ بازاریابی‌ در نظر گرفته‌ شده در این‌ سازمانها باید رویکردی‌ اثربخش‌ داشته‌ باشند و ارتباطات بازاریابی‌ مرتبط‌ با برند هم‌راستا با استراتژی‌های‌ بازاریابی‌ صورت گیرد. به‌ همین‌ ترتیب‌ محققان پژوهش‌های‌ فراوانی‌ برای‌ فهم‌ عوامل‌ تاثیرگذار در توسعه‌ و مدیریت‌ برند انجام داده اند. با ظهور رسانه‌های‌ اجتماعی‌ و گسترش محبوبیت‌ آن، برندها نیز از رسانه‌های‌ اجتماعی‌ به‌ عنوان کانالی‌ موثر جهت‌ انتشار پیامهای‌ ارتباطات بازاریابی‌، که‌ نوع جدیدی‌ از ارتباطات را به‌ وجود آورده است‌، که‌ به‌ بهترین‌ شکل‌ از آن استفاده می‌کنند و تبدیل‌ به‌ نقطه‌ عطف‌ مهمی‌، برای‌ ایجاد و حفظ‌ تصویر موفقی‌ از برند شده است‌ و فرصت‌های‌ جدیدی‌ را جهت‌ اشتراک اطلاعات مرتبط‌ با برند فراهم‌ آورده است‌. به‌ طور حتم‌ یکی‌ از ابزارهای‌ مهم‌ ارتباطات بازاریابی‌ که‌ نقش‌ کلیدی‌ در قصد رفتاری‌ و تصمیمات خرید مصرف کنندگان ایفا می‌کنند محتوای‌ تبلیغات برند است‌. از این‌ رو در این‌ تحقیق‌ به‌ بررسی‌ تاثیر محتوای‌ تبلیغات رسانه‌های‌ اجتماعی‌ بر قصد رفتاری‌ مصرف کنندگان پرداخته‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Impact of Content ‌ Advertising on social media on Customers' Intentions to buy in home businesses

نویسندگان [English]

  • Parima Khanbabaei 1
  • naser azad 2
  • Fattaneh Alizadeh Meshkani 3
1 STUDENT
2 Assistant Professor, Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Brand development and management is a top priority for many organizations because the brand is one of the most valuable assets for organizations. In order to achieve a competitive advantage, the marketing activities considered in these organizations must have an effective approach and the brand-related marketing communications must be in line with the marketing strategies. Similarly, researchers have done a great deal of research to understand the factors influencing brand development and management. With the advent of social media and its growing popularity, brands are also using social media as an effective channel to spread marketing communication messages, which has created a new type of communication, which is used in the best way and has become an important turning point. Has been created to successfully create and maintain a brand image, and has provided new opportunities to share brand-related information. Definitely one of the most important marketing communication tools that play a key role in consumer behavior and purchasing decisions is the content of brand advertising. Therefore, this study examines the impact of content on social media advertising on consumer behavioral intent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand image
  • consumer behavior
  • social media content advertising
  • customer intention to buy
  • home business