بازاریابی درون(داخل) فروشگاهی: چارچوب، ابزارها و کاربردها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

زمینه: بسیاری از تصمیمات خریداران در نقطه فروش و یا همان فروشگاه گرفته می‌شود. لذا تاثیرگذاری بر خریداران در این مرحله برای خرده‌فروشان و تولیدکنندگان بسیار اهمیت یافته است. مفهوم بازاریابی درون‌فروگشاهی که در طی چند سال گذشته در ادبیات خرده‌فروش روز دنیا رواج پیدا کرده است به بکارگیری ابزارهای مختلف در فروشگاه اشاره دارد.
هدف: با توجه به گستردگی موضوع بازاریابی درون فروشگاهی، هدف این مطالعه شناسایی محدوده بازاریابی درون فروشگاهی، ترسیم چارچوب جامع و شناسایی پرکاربردترین ابزارهای بازاریابی درون فروشگاهی است.
روش ها: واژه های وکلیدی مرتبط با بازاریابی درون فروشگاهی در پایگاه‌های داده های علمی مورد جستجو قرار گرفت. مقالات شناسایی شده در 2 مرحله مورد پایش قرار گرفت و در نهایت 95 مقاله در پژوهش انتهایی بکارگرفته شد. همچین پژوهش حاضر، مطالعه مروری از نوع دامنه محور است.
یافته ها: ابتدا مفاهیم مرتبط با بازاریابی درون فروشگاهی که عبارتند از پروموشن، مرچندایزینگ، مرچندایزینگ بصری، نمایش‌ها، اتمسفریک‌ها و علائم تعریف و حوزه های پژوهش در این موارد مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس اشتراکات و هم-پوشانی‌های این مفاهیم با بازاریابی درون فروشگاهی نشان داده شده‌اند در انتها پرکاربردترین ابزارهای درون‌فروشگاهی معرفی‌ شده‌اند.
نتیجه گیری: بازایابی درون فروشگاهی مفهومی گسترده شامل ابزارهای مختلف است که درک ابعاد مختلف آن برای پژوهشگران و افراد فعال در حوزه خرده‌فروشی بسیار مهم است. از سویی با توجه به کاربردی بودن این ابزارها و تاثیرات بسیاری که بر فروش و تجربه مشتریان دارند، بکارگیری بهینه آنها باعث بهبود کسب و کارهای خرده فروشی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-Store Marketing: Framework, Tools, and Applications

نویسندگان [English]

  • Milad Bakhshi 1
  • abas asadi 2
  • kambiz heidarzadeh 3
1 Department of Business Management, Science and Research Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management
3 Department of Business Management, Science and Research Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Many shoppers' decisions are made at the point of sale. Therefore, influencing shoppers at this stage has become very important for retailers and manufacturers. The concept of in-store marketing, which has become popular in the global retail literature in recent years, refers to the use of various in-store tools. The purpose of this research is to provide a framework for the various in-store marketing tools and to identify the most commonly used in-store marketing tools.
Objective: Considering the scope of in-store marketing, the purpose of this study is to identify the range of in-store marketing, draw a comprehensive framework and identify the most widely used in-store marketing tools.
Methods: scientific databases were searched for keywords related to in-store marketing. The identified articles were reviewed in 2 stages and finally, 95 articles were used for the final research. The current research is a domain-oriented review.
Findings: First, the concepts related to in-store marketing, which include promotion, merchandising, visual merchandising, displays, atmospherics, and signage, were defined and the research areas in these cases were examined. Then, the similarities and overlaps between these concepts and in-store marketing were highlighted, and finally, the most commonly used in-store tools were presented.
Conclusion: in-store marketing is a broad concept that encompasses various tools, and understanding its different dimensions is very important for researchers and retailers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retailing
  • In-store marketing. Promotion
  • Merchandising
  • Atmospherics