مروری بر کارآفرینی در اکوسیستم اینترنت اشیاء

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/enkn.2023.23051

چکیده

پیشرفت‌های جدید عصر دیجیتال، وسایل و تجهیزات هوشمند پیرامون ما و به طور کلی سبک زندگی هوشمند را برای ما به ارمغان آورده است و به طور پیوسته و با سرعت تغییر زیاد، به میزان این هوشمندی با گذشت زمان افزوده شده است. رشد هوشمندی وسایل و تجهیزات پیرامون ما در اینترنت اشیاء و افزایش قابلیت‌های ارتباطاتی و پردازشی زیرساخت‌های شبکه‌ای آن، باعث به وجود آمدن یک اکوسیستم هوشمند اینترنت اشیاء در زندگی انسان‌ها با ارتباطات و تأثیر دوطرفه و متقابل، شده است. از این نظر، کارآفرینی و خلق و حفظ ارزش، در حوزه‌های وابسته به فناوری جدید اینترنت اشیاء، اهمیت زیادی یافته و نقش مهم و پررنگی در پیشرفت و توسعه آن، بازی می‌کند. این مقاله مروری، به بررسی نظام‌مند و سیستماتیک کارآفرینی در اینترنت اشیاء، در پایگاه استنادی معتبر ساینس دایرکت، در همه سال‌ها پرداخته است و موضوعات مهم وابسته به کارآفرینی در اینترنت اشیاء را مانند کاربردها و فرصت‌های کارآفرینانه در اینترنت اشیاء، مدل‌های کسب و کار فناورانه در این حوزه، خلق ارزش‌های جدید و حفظ آنها، چالش‌های اینترنت اشیاء، مباحث حقوقی و قانونی کارآفرینی در اینترنت اشیاء، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده است. همچنین نمونه‌های عملی و موفقی از کارآفرینی در اینترنت اشیاء و اکوسیستم‌های آن، به همراه استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی برای پیشرفت بیشتر اینترنت اشیاء، نقش اینترنت اشیاء در تحول سازمانی و جهت گیری‌های استراتژیک مورد نیاز برای کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیاء در این مقاله مروری بررسی شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on the Entrepreneurship in the Internet of Things (IoT) Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Roya Shahabi
  • Ehsaneh Nejad Mohammad Nameghi
Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The new developments of the digital age have brought smart devices and equipment around us and a smart lifestyle in general, and the amount of this intelligence has been added to the level of intelligence with time. The intelligent growth of the devices and equipment around us in the Internet of Things and the increase in the communication and processing capabilities of its network infrastructures make there is an intelligent ecosystem of the Internet of Things in human life with two-way and mutual communication. In this sense, entrepreneurship and value creation and preservation are important in the fields related to the new Internet of Things technology and play an important role in its progress and development. This article systematically review entrepreneurship in the Internet of Things, using reliable website of the Internet of Things, in all years and the important issues related to entrepreneurship in the Internet, such as the applications and entrepreneurial opportunities in the Internet of Things. Technological business models in this field, new values and their preservation, Internet of Things challenges, legal and legal issues of entrepreneurship in the Internet of Things, are discussed and analyzed. Also, practical and successful examples of entrepreneurship in the Internet of Things and its ecosystems, along with the use of academic capacities for the further development of the Internet of Things, the role of the Internet of Things in organizational transformation and the strategic orientation required for entrepreneurship in the field. The Internet of Things is reviewed in this review article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Internet of things
  • business models
  • entrepreneurship
  • systematic review
  • value creation