درباره نشریه

دانش کارآفرینی مجله ای  است که سعی دارد به مباحث و موضوعات مختلف نظری و عملی در عرصه کارآفرینی بپردازد. بدین منظور از کلیه پژوهشگران، متخصصان و فعالان حوزه کسب و کار دعوت می گردد تا مقالات خود را برای این مجله ارسال و دیدگاههای خود را با جامعه کارآفرینی کشور به اشتراک گذارند.